Vlastnosti systému řízení ovětlení

miasto

Aktivní síť

Systém SCCMS umožňuje aktivní správu veřejného osvětlení – ovládá a určuje čas spuštění, hlásí všechny chyby a poruchy, kontroluje stav zařízení, přesně měří spotřebovanou elektrickou energii. Variabilita systému umožňuje jeho nasazení jak na nových projektech, tak i na stávající instalace. Jedná se o velice moderní, vysoce inteligentní systém pro komplexní řízení uličního osvětlení.

Řízení energií

Základním požadavkem na řídící systém uličního osvětlení je maximálně efektivní využití energie. Díky flexibilnímu způsobu řízení a inteligentnímu vyhodnocování a ovládání stmívání se systém PLANet stává efektivní platfrmou pro řízení spotřeby el. energie celé instalace. Všechny dosažené úspory jsou monitorovány a presně vyhodnocovány, přičemž všechny takto získané údaje můžeme využít s ohldem na následně plánovaní dalších činností.

Efektivita provozu

System SCCMS umožňuje zefektivnit servisní zákroky a všechny s tím souvisejídí práce týkající se servisu veřejného osvětlení, díky čemuž je možné minimalizovat všechny s tím související náklady. Nepřetržitý monitoring nám umožňuje rychlou reakci a tímzkrácení času na odstranění případné opravu, dále také poskytuje větší efektivitu a komfort s ohledem na úroveň osvětlení.

Kontrola provozních nákladů

Systém SCCMS s ohledem na jeho fukcionalitu představuje účinnou ochranu proti nepředvidatelnému zvýšení provozních nákladů veřejného osvětlení. V případě nasazení systému SCCMS je návratnost vstupní investice do systému ve velice krátkém časovém horizuntu.

ENIS Solutions s.r.o. využívá cookies jednak pro statistické účely a dále také k zajištění funkcionality dle jednotlivých individuálních potřeb uživatelů. Nastavení cookies je možno provádět ve vašem webovém prohlížeči. Bude-li i nadále procházet naše stránky, aniž by došlo ke změně nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s využitím těchto souborů.