Infrastruktura systému ovládání osvětlení

miasto

Společnost ENIS Solutions zajišťuje veškerý servis spočívající v přístupu klientů k serverům. Tato zařízení jsou umístěna ve vhodných prostorech, které zabezpečuje a řídí kvalifikovaný personál. Zákazníci společnosti ENIS Solutions mají zajištěn přístup ke správě řízení systému daného veřejného osvětlení.

Základová stanice (báze)

Základová stanice (báze)Základnová stanice se skládá z rádiového modulu, napájecího zdroje, luxmetru a antény, které jsou připevněny k držáku. Základna je umístěna na vrcholu stožáru nebo na střeše budovy. Poskytuje radiovou komunikaci v okruhu: 2-3 km v městských oblastech a 5-8 km ve venkovských oblastech. Až 10 000 modulů může komunikovat se základnovou stanicí

Radiový modul se skládá z krátkovlnného rádiového signálu, komunikačního procesoru, systému UPS, bezdrátového ADSL modemu a 3G/4G pro komunikaci s centrálním serverem. Není-li připojení 3G/4G v dané lokalitě dostupné, je možné, se připojit prostřednictvím sítě ethernet. Luxmetr provádí měření okolního světla za svítání a soumraku. Údaje z tohoto měření jsou následně vyhodnoceny programeme, který řídí a spíná všechny jednotky. Montáž základové stanice je velmi snadná a rychlá. Dodává se jako jedno kompaktní zařízení, které se pomocí typizovaného držáku náledně instaluje na sloup veřejného osvětlení. Napájení musí být ze stejného sloupu, na kterém je základová stanice umístěna. Pro její napojení do sítě můžeme také využít zásuvku NEMA socket. Součástí základové stanice je i GSM přijímač, který může sloužit k měření času s odchylkou do 0,1s za rok.

Centrální systém

server centrálního systémuServer centrálního systému SCCMS řídí spojení mezi moduly a základovými stanicemi, spravuje databázi a je webovým serverem zajišťující uživatelské rozhraní. S ohledem na požadovanou vysokou spolehlivost celého systému je možno použít řešení s binárním serverem, který je umístěn v různých lokalitách a s nezávislým připojím k síti. Základové stannice je možno nakonfigurovat pro spojení se dvěma servery.

ENIS Solutions s.r.o. využívá cookies jednak pro statistické účely a dále také k zajištění funkcionality dle jednotlivých individuálních potřeb uživatelů. Nastavení cookies je možno provádět ve vašem webovém prohlížeči. Bude-li i nadále procházet naše stránky, aniž by došlo ke změně nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s využitím těchto souborů.