ŘÍZENÍ INFRASTRUKTURY A MÉDIÍ

miasto

Požadavky

Lepší, rychlejší, levnější dodávka vody a energie. Efektivnější správa ostatních médií.

Naše řešení

Technologie, která výrazně zlepšuje správu médií, snižuje náklady a pomáhá při hledání nových příležitostí tím, že poskytuje aktuální informace o tom, kde a jak jsou spotřebovávány média.

Výsledek

Inteligentní energie. Inteligentní sítě představují budoucnost zásobování energií. Kombinací komunikačních technologií s environmentem můžete ušetřit značné částky peněz za energie. Můžete také nalézt nové obchodní příležitosti. Je možné:

  • poskytovat energii tam kde je potřeba,
  • předvídat a zabránit přerušení dodávky,
  • vyhnout se zbytečným nákladům,
  • povolení nebo zakázání distribuovaných zdrojů energie, jako jsou energie z fotovoltaických panelů, energie z větru, vodních, kogeneračních systémů a dalších profesionální zdrojů energie do sítě.

Inteligentní zásobování vodou. Zvýšení nákladů na zásobování vodou a nutnost vyhnout se zbytečným ztrátám způsobuje, že je nutné najít vhodné řešení. Společnost ENIS Solutions Vám pomůže:

  • měřit spotřebu vody,
  • sledovat spotřebu a snižovat náklady,
  • lokalizovat poruchy v síti,
  • identifikuje další zdroje ztrát,
  • naplánuje a stanoví priority v ekonomice obnovy.

Budoucnost zítřka. Další výhody můžete najít, pokud právě monitorujete ostatní média. V závislosti na situaci může být monitorována odpadní voda, letiště, mosty, kanály, kritické systémové infrastruktury, povodňové hlásiče, nebezpečné odpady, nemocnice, majáky, přístavy, pohyb vozidel, veřejné budovy, školy, veřejné prostranství, železnice, silnice a dokonce i telekomunikace.

 

Następne kroki

Informace: Kontinuální mikro monitorování každého média nebo infrastruktury poskytuje užitečná data. Mohou být rozpoznány silné a slabé stránky. Můžete rozpoznat potřeby a preference klientů v závislosti na čase, místě a jejich profilu. Lze nalézt nové a užitečné řešení.

ENIS Solutions s.r.o. využívá cookies jednak pro statistické účely a dále také k zajištění funkcionality dle jednotlivých individuálních potřeb uživatelů. Nastavení cookies je možno provádět ve vašem webovém prohlížeči. Bude-li i nadále procházet naše stránky, aniž by došlo ke změně nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s využitím těchto souborů.