Využití informací získaných z řídícího systému

miasto

system sterowaniaSprávným vyhodnocením naměřených údajů a získaných dat můžeme díky řídícího systému dosáhnout dalších provozních úspor. V případě, je-li možná komunikace s firmou, která zajišťuje správu daného projektu uličního osvětlení, je možné systém nastavit tak, aby byl nakonfigurován na co možná nejekonomičtější prozov. Zeměpisná poloha České republiky a Slovenska znamená dlouhou dobu mezi soumrakem a svitem. Každá základová stanice řídícího systému SCCMS je vybavena velice přesným luxmetrem, který měří úroveň slunečního svitu s přesností do 2%. Na základě výsledků jeho měření a přesně požadovaných hodnot se stanoví čas a úroveň osvětlení všech svítidel behem soumraku a svitu. 

Díky údajům získávaných nepřetžitě z řídícího systému již není nutná vizuelní kontrola stavu osvětlení v případě poruchy. Dále je možné na základě těchto údajů velice efektivně a s velkým časovým předstihem naplánovat pravidelnou servisní činnost. Tímto dostává majitel osvětlení možnost důkladně si připravit všechny potřebné podklady pro výběr firmy, která bude provádět správu osvětlení a dokonce je možno na určitý čas správu u nových projektů neprovádět.

sterownik oświetleniaNaměřené údaje je možno také využít pro jiné účely. Budeme-li díky průjezdovým radarům znát hustotu silničního provozu, můžeme se rozhodnout ohledně nejvhodnějšího nastavení úrovně osvětlení na hlavních komunikacích a příjezdových ulicích. Jelikož řídící systém automaticky upozorňuje na všechny poruchové stavy v síti či poruchy jednotlivých svítidel, je možné velice efektivně plánovat všechny opravy a servisní úkony. 

ENIS Solutions s.r.o. využívá cookies jednak pro statistické účely a dále také k zajištění funkcionality dle jednotlivých individuálních potřeb uživatelů. Nastavení cookies je možno provádět ve vašem webovém prohlížeči. Bude-li i nadále procházet naše stránky, aniž by došlo ke změně nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s využitím těchto souborů.