Přizpůsobení úrovně osvětlení

miasto

Každá instalace osvětlovacího systému je předimenzována již v momentě její realizace. Vše vychází ze způsobu návrhu a výběru jednotlivých typů svítidel. Použitím řídicího systému lze zabránit nepotřebným ztrátám a dosáhnout dodatečných provozních úspor v řádu do 20 %. Existují dvě možnosti dosažení těchto úspor, které vycházejí z přizpůsobení úrovně osvětlení daným podmínkám: 

  • dopasowanie mocyVýběr svítidel z typových řady. Všechny dnes na trhu dodávaná svítidla mají výrobcem přesně stanovené parametry výkonu, včetně hodnoty světelného toku. Norma nám dále udává požadované hodnoty svítivosti. Při výběru svítidel pro dané instalace je téměř vždy dosahováno vyšších parametrů, než které jsou normou požadovány. Svítidla je tedy za využití řídícího systému SCCMS možno "ztlumit" na normou požadovanou úroveň, aniž by došlo k nedodržení požadovaných parametrů konkrétní instalace v daných podmínkách. Toto řešení může být ještě doplněno o měření svítivosti, abychom měli jistotu, že celá instalaci je v daných podmínkách plně funkční a odpovídá požadovaným parametrům. 

 

  • wspolczynnik utrzymaniaŽivotnost svítidel. Každá instalace se vždy navrhuje s určitou rezervou. Během provozu osvětlení je velice důležitý servis svítidel, spočívající jednak v jejich pravidelném čištění a dalších servisních pracech, které prodlužují jejich životnost. Díky systému SCCMS je možné prodloužit životnost svítidel také za pomocí jejich řízení, kdy "ztlumení" znamená prodložení životnosti. Tento proces můžeme podložit teoretickými výpočty (křivka životnosti), nebo průběžně vyhodnocovat na základě pravidelných měření. Měření je samozřejmě mnohem efektivnější metodou, protože jasně určí, na kterém místě křivky žívotnosti se v daném čase nachází konkrétní instalace a jak můžeme tuto skutečnost využít pro snížení příkonu idividuálně pro každé svítidlo samostatně.

ENIS Solutions s.r.o. využívá cookies jednak pro statistické účely a dále také k zajištění funkcionality dle jednotlivých individuálních potřeb uživatelů. Nastavení cookies je možno provádět ve vašem webovém prohlížeči. Bude-li i nadále procházet naše stránky, aniž by došlo ke změně nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s využitím těchto souborů.