Měření osvětlení

miasto

pomiary oświetleniaSíla společnost ENIS Solutions je mimo jiné ve schopnosti provádět celou řadu měření osvětlení. Tímto se odlišujeme od konkurence, která řeší tuto službu subdodavatelsky. ENIS Solutions má vlastní měřicí přístroje, které mohou provádět měření jasu vozovek aj. Tato měření jsou užitečná ve fázi hodnocení stávajícího stavu před možnou modernizací.

Měření osvětlení je nezbytné, pokud je zapotřebí ověřit kvalitu modernizace veřejného osvětlení, zejména v případě pochybností o spolehlivosti technologie nebo provedených prací.

Pomocí měření osvětlení můžeme posoudit úroveň bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce. Díky měření osvětlení lze přijmout vhodná opatření ke zlepšení bezpečnosti chodců. Posouzení míry rizika a nalezení vhodných metod pro zlepšení situace je společensky důležitým úkolem.

Odborníci ENIS Solutions provádějí měření intenzity světla od komplexních (např. Ověřování sportovních osvětlovacích zařízení z hlediska možnosti televizního vysílání) k rutinním měřením v interiérech objektů.

ENIS Solutions s.r.o. využívá cookies jednak pro statistické účely a dále také k zajištění funkcionality dle jednotlivých individuálních potřeb uživatelů. Nastavení cookies je možno provádět ve vašem webovém prohlížeči. Bude-li i nadále procházet naše stránky, aniž by došlo ke změně nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s využitím těchto souborů.