MŽP - NPŽP

miasto

Společnost ENIS Solutions pro své zákazníky vyřizuje i dotace z resortu Ministerstva životního prostředí – Národní program životního prostředí, (NPŽP)

  • Program určen pro obce a města v CHKO
  • Aktivita investičního charakteru
  • Alokace každý rok činí min. 30 mil. korun
  • Dotace je poskytována ex ante (dopředu)
  • Udržitelnost projektu – 5 let
  • Finanční prostředky vynaložené na nutné dokumenty k žádosti o dotaci jsou zahrnuty mezi uznatelné náklady
  • Maximální výše dotace jedné žádosti: 50% způsobilých výdajů (2 mil. korun) 
  • žadatelem o dotaci jsou: obce, města, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo městem

ENIS Solutions s.r.o. využívá cookies jednak pro statistické účely a dále také k zajištění funkcionality dle jednotlivých individuálních potřeb uživatelů. Nastavení cookies je možno provádět ve vašem webovém prohlížeči. Bude-li i nadále procházet naše stránky, aniž by došlo ke změně nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s využitím těchto souborů.